top of page

ACTIVCA EL TEU HARA centre de Vida

Hara és un centre energètic que tots tenim però que no coneixem o no el tenim present.

Tenir un Hara equilibrat és estar en harmonia amb nosaltres mateixos, tenir un centre de gravetat estable i, per tant, no tenir tensions en altres parts del cos.

 

Com és el taller?

Al taller s'explica que és el Hara i on està situat i es fan uns exercicis pràctics per localitzar-lo i equilibrar-lo a través del sentir, del moviment del nostre cos i la respiració. Cada sensació és important, cada moviment és important i cada respiració és important.

La idea d'aquest taller és sentir el nostre Hara i moure'l, respirar-hi, equilibrar la tensió del nostre cos i harmonitzar-lo.

 

Qui pot fer aquest taller?

Tothom que tingui ganes de conèixer i sentir el centre energètic Hara. Qualsevol pot fer el taller, ja que només respirarem i mitjançant la meva guia el sentirem i uns moviments subtils del nostre cos, l'equilibrarem.

 

Com funciona el curs?

Tens dues modalitats;

  • Presencial: S'explicarà la teoria i es faran exercicis pràctics.

  • Online: 1 sessió via qualsevol plataforma de videoconferència on s'explicarà la teoria i es realitzaran e

  • A distància: V mail, 4 lliuraments amb teoria exercicis i pràctics.

En totes les modalitats el temari és el mateix i s’envia tot el dossier en format digital. Després del taller, tens el meu suport pel que necessitis

Chakra de oro
bottom of page