Activa el teu Hara

Hara és un centre energètic que tots tenim però que no coneixem o no el tenim present.

Tenir un Hara equilibrat és estar en harmonia amb nosaltres mateixos, tenir un centre de gravetat estable i per tan, no tenir tensions a altres parts del cos.

 

Com és el taller?

En el taller s’explica que és el Hara i on està (breument) i es realitzen uns exercicis pràctics per localitzar-lo i equilibrar-lo a través del sentir, del moviment del nostre cos i la respiració.

Cada sensació és important, cada moviment és important i cada respiració és important.

La idea d’aquest taller és sentir el nostre Hara i moure’l, respirar amb ell, equilibrar la tensió del nostre cos i harmonitzar-lo.

 

Qui pot realitzar aquest taller?

Tothom que tingui ganes de conèixer i sentir el seu centre energètic Hara.

Tothom pot realitzar el taller, ja que solament respirarem i a través de la meva guia sentirem el centre i mitjançant uns moviments sotils dels nostre cos, l’equilibrarem.

 

ARA TAMBÉ ONLINE

El temari del taller online és la mateixa que presencial, és una manera de gaudir d’aquest taller de forma segura i en qualsevol lloc.

Només necessites una webcam, l’ordinador, mòbil o tauleta i un programa o plataforma de videoconferència (skype, jitsit….).

Necessitaràs un espai tranquil durant el taller, ja que farem exercicis de peu i meditació i sobretot les ganes de voler aprendre i descobrir-te una mica més.