Activa el teu Hara

Hara és un centre energètic que tots tenim però que no coneixem o no el tenim present.

Tenir un Hara equilibrat és estar en harmonia amb nosaltres mateixos, tenir un centre de gravetat estable i per tan, no tenir tensions a altres parts del cos.

 

Com és el taller?

En el taller s’explica que és el Hara i on està (breument) i es realitzen uns exercicis pràctics per localitzar-lo i equilibrar-lo a través del sentir, del moviment del nostre cos i la respiració.

Cada sensació és important, cada moviment és important i cada respiració és important.

La idea d’aquest taller és sentir el nostre Hara i moure’l, respirar amb ell, equilibrar la tensió del nostre cos i harmonitzar-lo.

 

Qui pot realitzar aquest taller?

Tothom que tingui ganes de conèixer i sentir el seu centre energètic Hara.

Tothom pot realitzar el taller, ja que solament respirarem i a través de la meva guia sentirem el centre i mitjançant uns moviments sotils dels nostre cos, l’equilibrarem.